شنبه هشتم بهمن ۱۴۰۱

قوانین و تعهدات

بازدید کننده گرامی ضمن تشکر از حضور شما در محل برگزاری نمایشگاه بین المللی استان اصفهان، لطفا موارد زیر را جهت بازدید مدنظر قرار دهید:

- در راستای رعایت پروتکل های بهداشتی لطفا در سانس مشخص شده در بلیت مراجعه فرمایید

 - همراه داشتن ماسک الزامی می باشد

 - لطفا در زمان بازدید، بلیت خریداری شده را همراه داشته باشید

- توسط هر شماره موبایل امکان خرید حداکثر 5 بلیت فراهم می باشد. در صورت تمایل جهت خرید تعداد بلیت بیشتر لازم است تا فرآیند سفارش را از ابتدا انجام دهید.

 

عضویت رایگان در خبرنامه

تبلیغات