سه شنبه بیست و ششم تیر ۱۴۰۳

سالی که به دو نمایشگاه قرآن مزین شد

نمایشگاه قرآن تلاقی هنرو معنویت است و از طریق نمایش دستاوردهای هنر اسلامی دستاوردهای هنری قرآن و جلوه‌های روحانی مفاهیم این کتاب آسمانی را بازنمایی می‌کند.

 تاریخ برگزاری: از ۱۹ تا ۲۵ اسفندماه
 ساعت بازدید: ۱۵ تا ۲۲

 پل شهرستان، محل سابق نمایشگاه اصفهان


تاریخ انتشار : 1402/12/19

عضویت رایگان در خبرنامه

تبلیغات