یکشنبه سی و یکم تیر ۱۴۰۳

بازدید مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران از نمایشگاه مجازی فن نما و نسخه اولیه متاورسی نمایشگاه اصفهان


احمدرضا علایی پس از بازدید از نمایشگاه فن نما و امکانات سخت افزاری سالن 15 هزار مترمربعی محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان به همراه دکتر رضا توفیقی معاون اسبق سازمان توسعه تجارت ایران از امکانات نرم افزاری و
isfvirtualexpo.ir
وب سایت اختصاصی نمایشگاه های مجازی شرکت نمایشگاه اصفهان بازدید نموده و آن را نمونه ای قابل توجه خواند.

امکان دسترسی و بازدید از نمایشگاه مجازی فن نما به آدرس isfvirtualexpo.ir تا سه ماه آینده فراهم است.


تاریخ انتشار : 1402/7/12

عضویت رایگان در خبرنامه

تبلیغات