سه شنبه بیست و ششم تیر ۱۴۰۳

جایگاه برگزاری رویدادهای نمایشگاهی در «مهار تورم و رشد تولید»

 امروزه جایگاه برگزاری رویدادهای نمایشگاهی به ترتیبی است که حتی برندهای معروف جهانی از حضور در نمایشگاه چشم‌پوشی نمی‌کنند. هدف این شرکت‌ها با حضور در نمایشگاه برقراری روابط تجاری گسترده‌تر، نگاه داشت میزان تولید و افزایش آن است، کنار هم قرار گرفتن این موارد رشد تولید و رونق بخشیدن به کسب و کار را به همراه خواهد داشت. واحدهای تولیدی، ارایه دهندگان خدمات تجاری، بازرگانی و حقوقی در طول سال رقابت در بازار را به صورت جدی و دقیق دنبال می‌کنند، همزمان لحظه‌ای از ارتباطات تجاریدرباره کنترل تورم دیدگاه‌های نسبتا منجسمی از سوی استادان دانشگاه، اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی بیان شده است. اما آنچه از منظر اهمیت برگزاری رویدادهای نمایشگاهی بین‌المللی در این حوزه قابل بیان است، اهمیت جذب شرکت‌های خارجی در نمایشگاه‌ها است.
چنانچه امکان حضور شرکت‌های خارجی از کشورهای مختلف در رویدادهای نمایشگاهی فراهم گردد و شرایط برقراری ارتباطات تجاری شرکت‌ها با واحدهای صنعتی و تولیدگران ایرانی ایجاد گردد، این مسئله به جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز در پروژه‌های داخلی منجر خواهد شد.
نکته پایانی؛ یکی از راهکارهای کنترل تورم، جذب سرمایه‌گذارهای خارجی و ورود ارز به داخل کشور است و برگزاری رویدادهای نمایشگاهی بین‌المللی می‌تواند نقش بسزایی در تحقق این مهم داشته باشد.

تاریخ انتشار : 1402/1/28

عضویت رایگان در خبرنامه

تبلیغات