یکشنبه سی و یکم تیر ۱۴۰۳

بازدید مدیران شهری کشور ارمنستان از نمایشگاه مدیریت شهری اصفهان


بازدید معاون اول و دوم شهردار شهر کاپان ، معاون اول شهردار شهر سیسیان و معاون اول شهردار شهر مغری از کشور ارمنستان.

این بازدید به منظور رایزنی جهت خرید تجهیزات شهری و انتقال دانش و تکنولوژی از ایران به ارمنستان. انجام شد.


تاریخ انتشار : 1402/5/14

عضویت رایگان در خبرنامه

تبلیغات